Program

Registreringen öppnar 08.30 och vi serverar en kopp kaffe.


Tiderna meddelas senare

Helsingborgsexpressen - Jonas Strömstedt, Skånetrafiken berättar om Helsingborgsexpressen. Hur långt har de kommit och vilka utmaningar och lärdomar har man gjort och mött.

Arbetsmiljö och trafiksäkerhet ur ett kollektivtrafikperspektiv - Karin Wiklund från Edeva pratar om arbetsmiljö och stadsbyggnadsmiljön ur ett kollektivtrafikperspektiv.

Takttrafik och knutpunktssystem – ett sätt att skapa ett effektivt och attraktiv kollektivtrafik där det skapas ett sammanhållet system som underlättar byten (Mats Ameen, Trivector och representant från Skånetrafiken)

Bussvei Rogaland – Europas största BRT-projekt. Trivector har arbetat sedan år 2013 i utredningsarbeten kopplade till etableringen av Bussveien mellan Sola, Stavanger och Sandnes kommuner (PG Andersson, Trivector)

Vilken blir kollektivtrafikens roll i en värld med självkörande fordon och transport som tjänst - Christer Ljungberg, Trivector Han berättar även om vilka lärdomar man kunnat dra ifrån den utvärdering av Nobinas test med autonom buss i Helsingborg som genomfördes 2017.

Mats Hedfors från NTF Skåne håller fokus på trafiksäkert resande för resenärer inom kollektivtrafiken och bältesanvändning inom densamma.