KOLLEKTIVTRAFIKSYD

Kollektivtrafikbranschens mötesplats i södra Sverige

BRT och Trafiksäkerhet

Temat för dagen, eller de ämnen vi berör rättare sagt, är BRT och de satsningar som görs runt om i regionen, och landet i övrigt. Inte nödvändigtvis de stora stadssystem som det pratas om, utan mer ett regionalt perspektiv. Helheten, och hur helhetssynen ger helt nya möjligheter att skapa lokal och regional tillväxt och möjlighet att bo och verka i hela landet.

Se mer om programmet under fliken med samma namn.

Välkomna!

Luftkastellet, Malmö

Datum: 2018-02-21
Tid: 08.30
Mingel 16.30
Plats: Utsiktsvägen 10, 216 30 Limhamn
Pris: 1300:- + moms (boka tidigtpris 900:-+moms)
Sista anmälningsdag: 2018-02-19

Anmälan

Utvalda talare